01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

905

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาง Retno L.P. Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เป็นประธานร่วม การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมยินดีที่มีการดำเนินการตามแผนงานที่ผู้นำรับรองจากการประชุมสุดยอดเมื่อปี 2559 ที่เมือง Sochi ได้แล้วกว่าร้อยละ 60 และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ฉบับใหม่สำหรับช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 โดยได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นำไปสู่ความรุนแรง การเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์  ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค เช่น แนวคิดอินโด-แปซิฟิก และคาบสมุทรเกาหลี

ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียเริ่มเมื่อปี 2539  โดยรัสเซียภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและ ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เมื่อปี 2547 ในครึ่งแรกของปี 2562 การค้าระหว่างอาเซียนกับรัสเซียมีมูลค่า 9.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของอาเซียน  สำหรับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรมทางวัฒนธรรม และโครงการเยาวชน ผ่านศูนย์อาเซียนที่มหาวิทยาลัย Moscow State Institute of International Relations และเครือข่ายสถาบันวิชาการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย