31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

471

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และนาย Winston Peters รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมยินดีที่ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์จะครบรอบ 45 ปี ในปีหน้า (2563) และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2021 – 2025 อาเซียนยินดีที่นิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management หรือ AHA Centre) และได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาอาเซียนเป็นประจำทุกปี

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์