22
มิถุนายน
2562

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน

22
มิถุนายน
2562

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน

1,591

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ประธานรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการ AIPA (นายอิสรา สุนทรวัฒน์) ร่วมการประชุมด้วย ภายใต้แนวคิดหลัก “นิติบัญญัติ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของ AIPA ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และเป็นพันธมิตรในการผลักดันข้อริเริ่มต่าง ๆ การเร่งรัดกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อให้ความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนมีผลบังคับใช้โดยเร็ว และการทำให้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสอดคล้องกัน

คลังรูปภาพ : การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน