20
มิถุนายน
2562

ผู้นำประเทศ​สมาชิกอาเซียนเดินทางถึงไทย

20
มิถุนายน
2562

ผู้นำประเทศ​สมาชิกอาเซียนเดินทางถึงไทย

1,010

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและคู่สมรส เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรส ให้เกียรติต้อนรับ