01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

576

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-ญี่ปุ่น และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นในด้านความมั่งคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อาทิ ในสาขาความมั่นคงทางไซเบอร์ ความเชื่อมโยง และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

 

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น