18
มกราคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 18 มกราคม 2562

18
มกราคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 18 มกราคม 2562

994

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 เพื่อหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนในปี 2562 ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง (18 มกราคม 2562)

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH