22
มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

22
มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

1,306

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting – AMM) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

 

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน