30
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

30
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

655

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการส่งเสริมสิทธิของผู้พิการ และความร่วมมือระหว่าง AICHR กับภาคประชาสังคม หุ้นส่วนนอกภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ AICHR ได้ออกถ้อยแถลงจากที่ประชุม และส่งมอบรายงานประจำปี 2562 ให้รัฐมนตรีอาเซียนด้วย

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)