17
มกราคม
2562

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 17 มกราคม 2562

17
มกราคม
2562

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 17 มกราคม 2562

817

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH