31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

707

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Teodoro L. Locsin, Jr., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ และนาย Wang Yi มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาค อาทิ การที่ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก และการเจรจา Code of Conduct ในทะเล จีนใต้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ความเชื่อมโยง เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านสื่อมวลชน และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับจีน

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน