01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย

648

AMM/PMC PR 9

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 Dato’ Saifuddin bin Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และนาง Marise Payne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกิจการสตรีออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมแสดงความยินดีในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียในฐานะประเทศคู่เจรจา และชื่นชมบทบาทของออสเตรเลียในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการต่อต้านการค้ามนุษย์และการก่อการร้าย อาเซียนยินดีที่ออสเตรเลียสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือของออสเตรเลียแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) และ ASEAN-Emergency Response and Assessment Team  (ERAT)

ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะทบทวนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ให้เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มปริมาณการค้า ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการขยายความร่วมมือเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล และรับทราบถึงการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชนผ่านโครงการ Australia Now Project และแผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New Colombo Plan) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และทะเลจีนใต้ พร้อมทั้งได้รับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน- ออสเตรเลียฉบับใหม่สำหรับ ปี ค.ศ. 2020 – 2024

ก่อนการประชุมจะเริ่ม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและออสเตรเลียได้จัดพิธีเปิดตัวข้อริเริ่มอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter-Trafficking Initiative) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุดของอาเซียนตั้งแต่ปี 2517 โดยในปี 2557 ทั้งสองฝ่ายได้ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย และได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  ปัจจุบันมาเลเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย

******************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย