02
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)

02
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)

1,714

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมย้ำความสำคัญของ EAS ในการเป็นกลไกหารือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือ เช่น การบรรเทาภัยพิบัติ ความเชื่อมโยง และภัยคุกคามความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี รัฐยะไข่ ทะเลจีนใต้ และมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ที่ประชุมได้รับรองรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงมะนิลาเพื่อผลักดันปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มการพัฒนาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2018-2022

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)