31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

754

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมได้สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ไทยเสนอไว้ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าจากการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อาทิ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของอาเซียนในรัฐยะไข่และเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52