23
มิถุนายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

23
มิถุนายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

2,903

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ผลักดันเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)