02
สิงหาคม
2562

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF)

02
สิงหาคม
2562

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF)

1,097

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งที่ 26 ซึ่งมี 27 ประเทศเข้าร่วม โดยได้หารือเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคที่ยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น สถานการณ์การค้าโลก ทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี

คลังรูปภาพ :  การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก