02
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT)

02
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT)

842

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT) ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม ได้แก่ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เช่น การเงิน ความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรม และการค้าพหุภาคีที่เสรีและยุติธรรม โดยเฉพาะการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) นอกจากนี้ ที่ประชุมยินดีต่อการจัดทำเว็บไซต์ของ APT เพื่อส่งเสริมให้ APT เป็นที่รู้จักของสาธารณชน

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT)