28
ก.พ.
2019

ผู้ว่าจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ใน ปี 2562”

28
ก.พ.
2019

ผู้ว่าจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ใน ปี 2562”

177

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ใน ปี 2562” และร่วมร้องเพลงอาเซียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดยะลา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา