09
พฤษภาคม
2562

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

09
พฤษภาคม
2562

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

187

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พร้อมด้วยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และนางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ ผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Kan Pharidh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแห่งกัมพูชา พร้อมด้วยนางสาว Thorng Sokuntheary รองอธิบดีกรมอาเซียนกัมพูชา ณ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการจัดตั้งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดตั้งสมาคมอาเซียน-กัมพูชา ของฝ่ายกัมพูชาในอนาคต