11
กรกฎาคม
2562

ถ่ายทอดสดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมแชงกรีล่า

11
กรกฎาคม
2562

ถ่ายทอดสดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมแชงกรีล่า

334

 

สามารถติดตามชมได้ที่ : https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/406205346656547/