06
ตุลาคม
2562

จากป้ายไวนิลมาเป็นกระเป๋ารักษ์โลกสุดชิค!

06
ตุลาคม
2562

จากป้ายไวนิลมาเป็นกระเป๋ารักษ์โลกสุดชิค!

579

จากป้ายไวนิลมาเป็นกระเป๋ารักษ์โลกสุดชิค!

ติดตามเรื่องราวการนำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมในกรอบอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพตลอดปี 2562 มาทำเป็นกระเป๋าไวนิลที่เก๋ไก๋และมีเอกลักษณ์ โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้ Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะผู้แทนที่มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562

รับชมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง