11
เมษายน
2562

จังหวัดเลย จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดเลย จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

170

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดเลย

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1

ประธานในพิธีเปิด
นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

 1.  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 2. รองผู้บัญชาการทหารบกที่ 28 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
 3. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ฯลฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด
150 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด :

 1. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
 2. การแสดงก่อนพิธีเปิดของนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเลย

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

 • นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

 •  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ลงนามในสมุดเยี่ยมชม
  นิทรรศการฯ

    

 • หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ

    

 • นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชม
  นิทรรศการฯ

    

 • อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ

    

 • การจัดแสดงนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562  จังหวัดเลย