11
เมษายน
2562

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

211

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานในพิธีเปิด
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 112 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด :

  1. การเยี่ยมชมนิทรรศการ
  2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  3. กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ