11
เมษายน
2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

334

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
อาคารแสดงสินค้า OTOP สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประธานในพิธีเปิด
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 80 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด
การแสดงสื่อถึงอาเซียน ชื่อชุด “สานสัมพันธ์อาเซียน เยือนเมืองลุ่มภู”

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ