01
มกราคม
2513

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

01
มกราคม
2513

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

339

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดหนองคาย

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

ประธานในพิธีเปิด
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
  2. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย
  3. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
  4. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 100 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด :

  1. การเยี่ยมชมนิทรรศการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และสื่อมวลชน
  2. การเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์ ผ่านตู้ Interactive Touch Screen ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1
  3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อมูลการเป็นประธานอาเซียนของไทย

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ