25
มกราคม
2562

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

25
มกราคม
2562

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

351

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดสกลนคร

สถานที่จัดการแสดงนิทรรศการ
บริเวณภายในงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2562 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประธานในพิธีเปิด
นายเมธี สุพรรณฝ่าย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ
หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด
300 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด
การเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ