27
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

27
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

160

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงด้านหน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการดังกล่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดการแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ  เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ลงนามในสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดหัวข้อการแสดงนิทรรศการ 4 หัวข้อ คือ

 1. ประตูสู่อาเซียน  นำเสนอโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นำเสนอโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 3. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน นำเสนอโดย สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. บทบาท/การต่างประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อประชาคมอาเซียน และการประสาน
 5. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ : กรณีเมืองคู่มิตรจังหวัดร้อยเอ็ดกับต่างประเทศ นำเสนอโดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ห้องโถงด้านหน้าป้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานในพิธีเปิด
นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

 1. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 3. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 5. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง
 6. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
 7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 8. ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดร้อยเอ็ด
 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 10. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

จำนวนผู้ข้าร่วมพิธีเปิด
จำนวน 100 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด

 1. กล่าวเปิดนิทรรศการ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. กล่าวรายงาน โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 3. การตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ
 4. การแนะนำข้อมูลความรู้ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (กัมพูชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 5. การแนะนำข้อมูลความรู้ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ (จีน) จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ