11
เมษายน
2562

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

97

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

ประธานในพิธีเปิด
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ 
จำนวน 108 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด
กล่าวเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นได้ตัดริบบิ้นเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ในปี พ.ศ.2562

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ