11
เมษายน
2562

จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

362

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 
ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ประธานในพิธีเปิด       
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ      

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
  2. ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
  3. หัวหน้าส่วนราชการ

จำนวนผู้เข้าร่วมเปิดในพิธี       
120 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด    

  1. การลงนามในสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการ
  2. การเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ