06
มี.ค.
2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ASEAN Position in the New Security Landscape”

06
มี.ค.
2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ASEAN Position in the New Security Landscape”

298

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ASEAN Position in the New Security Landscape” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่านสามารถเข้าร่วมงานฯ ด้วยการสแกน OR Code เพื่อลงทะเบียน