18
มกราคม
2562

การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working Dinner) 17 มกราคม 2562

18
มกราคม
2562

การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working Dinner) 17 มกราคม 2562

642

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน (Working Dinner) เพื่อหารือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ในวันที่ 18 มกราคม 2562

 

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH