14
เมษายน
2562

การจัดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

14
เมษายน
2562

การจัดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

552

การจัดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 1. เลย
 2. ขอนแก่น
 3. ชัยภูมิ
 4. นครพนม
 5. นครราชสีมา
 6. บึงกาฬ
 7. บุรีรัมย์
 8. มหาสารคาม
 9. มุกดาหาร
 10. ยโสธร
 11. ร้อยเอ็ด
 12. ศรีสะเกษ
 13. สกลนคร
 14. สุรินทร์
 15. หนองคาย
 16. หนองบัวลำภู
 17. อำนาจเจริญ
 18. อุดรธานี
 19. อุบลราชธานี