31
มกราคม
2562

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย “คนรุ่นนี้…เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา

31
มกราคม
2562

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย “คนรุ่นนี้…เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา

365

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 “คนรุ่นนี้…เพื่อคนรุ่นหน้า” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา ที่มีส่วนร่วมใน    สปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินและนักแสดงจิตอาสา ได้แก่ นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ) นายวุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้) นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่)                             นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ (อเล็กซ์) นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นายภูริ หิรัญพฤกษ์ ศิลปินวง      ไทยเทเนี่ยมและศิลปินวง Sweat16! โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐและสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณศิลปินและนักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) และกล่าวถึงความร่วมมือในอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายใน       รูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นหลักที่อาเซียนให้ความสำคัญในลำดับต้นและเป็นวาระที่ไทยจะผลักดันใน           ช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 รวมทั้งเน้นย้ำว่า ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยและ      ชาวอาเซียนทุกคนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อคนรุ่นหน้า

ในโอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์เปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์ “คนรุ่นนี้…เพื่อคนรุ่นหน้า” วีดิทัศน์เบื้องหลัง            การถ่ายทำสปอตประชาสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งสนทนากับศิลปินและนักแสดงจิตอาสา ซึ่งทุกท่านได้กล่าวถึง          ความประทับใจและได้แสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ชุดนี้ รวมทั้งเชิญชวน    ให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมกันเป็น “คนรุ่นนี้” ที่มองไปสู่อนาคตและส่งต่อประโยชน์ที่ได้รับจากประชาคมอาเซียน            ในด้านต่าง ๆ ให้กับ “คนรุ่นหน้า” ทั้งของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนโดยรวม