การประชุม

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

04 - 31 มีนาคม 2019
เดอะสุโขทัย กรุงเทพฯ

รายละเอียดการประชุม