การประชุม

6th Meeting of the Expert Group on Metrology (EGM-6)

วัน
:
ชั่วโมง
:
นาที
:
วินาที
02 กันยายน 2019
Ha Noi, Viet Nam

รายละเอียดการประชุม

September / October (TBC)