การประชุม

18th ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI-18) – TBC

วัน
:
ชั่วโมง
:
นาที
:
วินาที
07 - 11 ตุลาคม 2019
Singapore

รายละเอียดการประชุม

October – TBC