ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ครั้งที่ 23
อาเซียนวันนี้ – การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Thai Heritage Conservation Day – April 2
ไขความหมายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
Lahpet – Myanmar #ASEANcuisine
การประชุม High-Level Brainstorming Dialogue (HLBD)
Vietnamese Conical Hat – Viet Nam #ASEANsightandsound
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย