ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 31 สิงหาคม ชาวมาเลเซียยังเรียกวันนี้ว่า วันเมอเดคา
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD)
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit- EAS)