ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ประเทศไทยเคยมีเลขาธิการอาเซียน 2 คน
บทบาทหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน
สินค้านำเข้าและส่งออกของอาเซียน
อาเซียนคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย
รู้หรือไม่ ประเทศ/องค์กรคู่เจรจากับอาเซียน มีอะไรบ้าง?
ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีใครบ้าง