ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
This is ASEAN – The Harvest festival – “Pesta Kaamatan”
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แปดยุทศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2563 (AIM 2020)
ชาวไทยพร้อมใจต้อนรับผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่34 ณ กรุงเทพมหานคร
ASEAN Senior Officials’ Meeting, Joint Consultative Meeting and Related Meetings
This is ASEAN
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน