ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน
17 August – Indonesia Independence Day
วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2562
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย
การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน