ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
AIM 2020 คืออะไร?
Mother Earth Day
สงกรานต์ – สัมพัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง
สวัสดีวันสงกรานต์
Batik – Indonesia #ASEANPride
Adobo – Philippines #ASEANcuisine
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ครั้งที่ 23
อาเซียนวันนี้ – การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง