บรรยากาศหลังการประชุม ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน