ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน

อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้คน ธรรมชาติ ความเชื่อ วิถีชีวิต อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา
ยังมีความมหัศจรรย์ของอาเซียนรอให้เราไปสัมผัสอยู่อีกมากมาย วันนี้เชิญร่วมค้นพบ สิงคโปร์