ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิและเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง