สัญลักษณ์และธงของอาเซียน Association of Southeast Asian Nations

รวงข้าวสีเหลือง 10 มัด – หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วงกลม – อยู่ในพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ
ตัวอักษรคำว่า “ASEAN” สีน้ำเงิน – ตัวอักษรอยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
คำขวัญของอาเซียน
“ วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ”