คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
สวัสดีวันเด็ก
สวัสดีวันเสาร์ ดอกไม้ประจำชาติเมียนมา “ดอกประดู่”
สวัสดีวันศุกร์ ดอกไม้ประจำชาติไทย “ดอกราชพฤกษ์”
สวัสดีพฤหัสบดี ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ “ดอกพุดแก้ว”
สวัสดีวันพุธ ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย “ดอกพู่ระหง”
งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน