คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 18 มกราคม 2562
การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working dinner) 17 มกราคม 2562
ีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 17 มกราคม 2562
ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) 17 มกราคม 2562 เชียงใหม่ ประเทศไทย
สวัสดีวันจันทร์ ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย
สวัสดีวันอาทิตย์ ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ “กล้วยไม้แวนด้า”