คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
โครงการประกวดภาพถ่าย National ASEAN 2019 Photography Contest ภายใต้หัวข้อ “Pride of ASEAN”
มหกรรมชาติพันธ์อาเซียน 2562
5 นาทีกับการรู้จัก ADMM
การจัดการประชุม ADSOM WG และ ADSOM-Plus WG ระหว่าง 26 ก.พ.-1 มี.ค.62