คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
การแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะคู่สมรสของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา พร้อมผู้ติดตาม เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งที่ 26
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT)