ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

กิจกรรมเปิดตัวเครื่องบินลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย และ Sustainable ASEAN Tourism ของสายการบินแอร์เอเชีย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวเครื่องบิน Airbus รุ่น A320 ของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งมีการวาดภาพตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย และลวดลายพร้อมข้อความ “Sustainable ASEAN Tourism” บนลำตัวภายนอกของเครื่องบิน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ (Thai Aviation Industries : TAI) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีนาย Tony Fernandes ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินแอร์เอเชียทั้งจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน และผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นายธฤต จรุงวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายสุริยา จินดาวงษ์...