ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา กิจกรรม สื่อมวลชน 09.00 – 10.30 น. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 18 สถานที่ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี   *ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่หน้าชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (08.00 น.)* สื่อทั้งหมด 10.45 – 12.00 น. พิธีลงนามข้อตกลงโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สถานที่ ห้อง Sapphire 202 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี   *ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ หน้าชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย...