ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา กิจกรรม สื่อมวลชน 10.00 – 17.00 น. ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต) สื่อทั้งหมด 10.00 – 17.00 น. รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต สื่อทั้งหมด   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา กิจกรรม สื่อมวลชน 10.00 – 17.00 น. ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point...